مجمع روحانيون مبارز

توقعات خود را با توجه به این مشکلات و نیز امکانات دولت هماهنگ کنیم

زیتون- مجمع روحانیون مبارز به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب بیانیه‌ای منتشر کرده است. در این بیانیه مجمع روحانیون مبارز با اشاره به توجه امام به رای و نظر مردم آمده است« به اصرار امام اصل نظام و بعد قانون اساسی