مجلس سنای آمریکا

طرح جدید سنا برای تحریم ایران

زیتون- باب کورکر، رییس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، طرح تازه‌ای را ارائه می‌کند که از جمله تحریم‌هایی را علیه افراد حقیقی و حقوقی