بایگانی

۱۱ بهمن ۱۳۹۵

اعتراض و اعتصاب سه هزار تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

زیتون- سه هزار تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دلیل عدم پردخت معوقات، دست به اعتصاب زدند. ایرنا به نقل از یکی از کارگران این کارخانه نوشت که «بعد از تجمع روز ۱۰ بهمن کارگران، ادامه…