متروی تهران

کارگاه مترو باز هم قربانی گرفت

زیتون- عصر روز گذشته (چهارشنبه) کارگاه تونل متروی در حال ساخت در محدوده کیان‌شهر ریزش کرد. جلال ملکی، سخن‌گوی آتش‌نشانی تهران، ساعتی پس از حادثه به خبرگزاری فارس گفت این اتفاق زمانی افتاد که کارگران مشغول حفر تونل بودند که