مبارزه با ایدز

توقف اجرای مبارزه با ایدز به بهانه ترویج بی‌بندو باری

زیتون– مینو محرز٬ رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران٬ خبر داد که برخی اقدامات برای کنترل و پیشگیری بیماری ایدز با مخالفت‌هایی مواجه می‌شود و برای برخی خوشایند نیست. به گفته او بعد از اجرای طرح اتوبوس ایدز برخی گفتند که این کار شما