ليلی گلستان

شهر ما: سوررئال و فراواقعی

شهر عجیبی داریم. شهری پر از تضاد و تناقض: شهری پر از شگفتی های دردناک و شگفتی های خنده دار. شهری جالب و آلوده. شهری سرگرم کننده و بس ملال آور. – شهری که مردمش پنج صبح می روند سینما.