قیمومیت

زنان سعودى مى‌خواهند قیم خود باشند

زیتون- در ادامه «کمپینی توئیتری» زنان عربستانی طوماری را با امضای ۱۴ هزار زن به دولت این کشور تحویل داده‌اند. این کمپین خواستار پایان قیمومیت مردان بر زنان است.  بر اساس قوانین عربستان، که براساس اسلام است، زنان برای بسیاری