قلم چی

مافیای کنکور٬ فتوای مراجع و مشق شب

زیتون– روز گذشته خبر مخالفت یکی از مراجع تفلید شیعیان در قم٬ با حذف مشق شب دانش آموزان رسانه‌ای شد. آیت‌الله سبحانی٬ از مراجع تقلید شیعیان در قم٬ گفته بود که حذف تکلیف شب دانش آموزان بر خلاف «سنت پیامبر»