قلم چی

مافیای کنکور٬ فتوای مراجع و مشق شب

زیتون– روز گذشته خبر مخالفت یکی از مراجع تفلید شیعیان در قم٬ با حذف مشق شب دانش آموزان رسانه‌ای شد. آیت‌الله سبحانی٬ از مراجع تقلید

آخرین مطالب