فيلتر

تکذیب فیلترینگ تلگرام

زیتون-دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نسبت به خبر فیلتر شدن «تلگرام» در روز انتخابات واکنش نشان داد. ماراتن دو انتخابات مهم کشور رو به پایان است. در این روزهای پایانی در فضای مجازی در رابطه با انتخابات هرگونه خبری

شبکه‌های اجتماعی زمان انتخابات فیلتر نمی‌شوند

زیتون- محمود واعظی، وزیر ارتباطات گفت:«شبکه‌های اجتماعی زمان انتخابات فیلتر نمی‌شوند.» وی همچنین وعده داد دولت قصد محدود کردن شبکه‌های اجتماعی که به قوانین داخلی ایران احترام بگذارند، را ندارد. این سخن واعظی از این رو برای کاربران این شبکه‌ها مهم