بایگانی

۰۴ خرداد ۱۳۹۵

نیروهای دماغی و فلسفه پست‌مدرن

فرزین وحدت

چند وقتی هست که آن بحث تقریبا کلاسیک مرگ فلسفه با استدلال استفن هاوکینگ (مبنی بر اینکه فلسفه نتوانسته در برخی مباحث پابپای علومی نظیر فیزیک پیشرفت کرده به پرسش‌های بنیادین بشر پاسخ درخوری بدهد) در محافل فکری و روشنفکری ادامه…