فعال حقوق کودکان

? بازداشت یک فعال حقوق کودکان با اتهام جاسوسی

زیتون– لیلا خاتمی٬ از فعالین حقوق کودکان٬ بازداشت شده است. به گزارش «زیتون» این فعال حقوق کارگری ۱۹ آبان ماه در زاهدان بازداشت شده است. یک منبع آگاه در این رابطه به «زیتون» گفت که اتهام لیلا خاتمی «جاسوسی» بوده

بازداشت یک فعال حقوق کودکان کار در روز کارگر

زیتون- ساعاتی پیش حسین آذرگشب، معلم کودکان کار و از فعالین جمعیت دفاع از کودکان کار، در مقابل خانه کارگر بازداشت شد. به گزارش «زیتون» از نهاد بازداشت کننده او و دلیل بازداشتش هنوز خبری در دست نیست.