فروچاله

حفاری مترو دلیل وقوع فروچاله در پایتخت

زیتون- سخن‌گوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، عملیات حفاری برای احداث تونل‌های مترو را علت اصلی پدیده فروچاله در پایتخت عنوان کرد.  محمدجواد بلورچی،

آخرین مطالب