فرزندت کجاست

#فرزندت_کجاست؟

زیتون– کمپین #فرزندت_کجاست؟ ٬ جدیدترین واکنش افکار عمومی به انتشار پی در پی اخبار مربوط به فرزندان و وابستگان مسئولین٬ «ژن‌ خوب» است. کاربران فضای مجازی با استفاده از این هشتگ از مسئولین خواستند تا مشخص کنند فرزندانشان کجا و به