فدراسیون وزنه برداری

ممانعت از شرکت دختر هشت ساله در مسابقات وزنه برداری

زیتون– شب گذشته با ممانعت مسئولین حراست از شرکت آی‌سن ادیب، وزنه‌بردار اردبیلی٬ در افتتاحیه مسابقات بین المللی در اهواز جلوگیری شد. فدراسیون وزنه‌برداری ایران از آی‌سن ادیب دعوت کرده بود تا از اردبیل به اهواز برود و در افتتاحیه