فاطمه راکعی

قرار جلب برای حسین شریعتمداری صادر شد

زیتون– محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، خبر داد که به دنبال شکایت فاطمه راکعی از حسین شریعتمداری، برای مدیرمسئول روزنامه کیهان «قرار جلب به دادرسی» صادر شده است. علی‌زاده طباطبایی به ایلنا گفت که راکعی از شریعتمداری به اتهام‌های «توهین،