فاضلاب

آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب

زیتون– فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس، امروز خبر داد که «معضل آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب» هنوز رفع نشده است. این عضو مجمع نمایندگان تهران با انتقاد از اینکه معضل آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب همچنان وجود داشته و