علی طیب نیا

مدیر عامل بانک‌ ۱۹.۵ میلیون، مدیر عامل شرکت‌ ۱۱ میلیون

زیتون- علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت درباره خبرهای مربوط به تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی، ضمن تایید این اخبار توضیح داد که «تعیین سقف حقوقی مدیران طبق آنچه گفته شد مطرح شده.»  البته او تاکید کرده که تعین سقف دریافتی