بایگانی

۳۰ خرداد ۱۳۹۵

جوانفکر به جرم تمرد از دستور مقام قضایی به ۹۱ روز حبس محکوم شد

زیتون– وکیل علی‌اکبر جوانفکر خبر داد که موکلش به ۹۱ روز حبس محکوم شد. قهرمان شجاعی ضمن تایید ابلاغ حکم علی‌اکبر جوانفکر توضیح داد که موکلش به جرم تمرد از دستور مقام قضایی به ۹۱ روز حبس محکوم شد. او ادامه…