بایگانی

۲۳ خرداد ۱۳۹۵

انتشار لیست شبکه های ماهواره ای منسوب به روحانیان شیعه

ورود علما به عرصه جنگ نرم

زیتون– هرچند صدور مجوز برای شبکه ماهواره ای ولایت در داخل کشور، تکذیب شد، اما در انتصاب آن به آیت الله مکارم شیرازی، مرجع تقلید ساکن قم، تکذیب نشد. اما او تنها روحانی نیست که با تاسیس شبکه ماهواره ای پا ادامه…