عطاءالله مهاجرانی

صدا و سیما به ربنا برگردد

ربنای شجریان و آوای او به صدا و سیما اعتبار می دهد و صدا و سیما را یک گام به سوی ملی شدن پیش می برد. لبخندی از خرسندی بر سیمای ملت شکفته می شود که چه خوب، صدا و سیما بازهم ناپرهیزی خوشایندی کرد!