عضو شورای شهر

۲ سال حبس و انفصال از عضویت در شورا برای عضو شورای شهر اصفهان

زیتون– مهدی مقدری٬ عضو شورای شهر اصفهان٬ که پیشتر از دوچرخه سواری زنان و یک عضو شورای شهر شیراز در رابطه با اظهاراتش درباره بهائیان حمایت کرده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به دوسال حبس

عضو شورای شهر با اتهام «توهین به مقدسات» به زندان محکوم شد

زیتون– رضا مهرداد٬ عضو شورای شهر نیشابور٬ به اتهام «توهین به عزاداران حسینی» به یک سال زندان محکوم شد. امروز (پنجشنبه) باشگاه خبرنگاران جوان٬ به نقل از یک منبع آگاه خبر داده رضا مهرداد «به یک‌سال حبس تعزیری و دو