عزل

عزل یک بخشدار به دلیل کتک زدن نوجوان ۱۳ ساله

زیتون- بخشدار مرکزی ماسال به دلیل کتک زدن یک نوجوان ۱۳ ساله از سمتش عزل شد. حمید رضایی، بخشدار مرکزی ماسال، که متوجه درگیری پسرش با یک نوجوان دیگر شده بود، آن نوجوان را مورد ضرب و شتم قرار داد. او