عدالت اموزشی

نتیجه کنکور از سال‌ها پیش تعیین می‌شود

زیتون ـ جلیل فقیهی: پس از اعلام نتایج کنکور سراسری سال ۹۹، گزارشی در روزنامه فرهیختگان به چاپ رسید که نشان می‌دهد تنها ۵ درصد از نفرات برتر کنکور از دانش‌آموزان مدارس دولتی هستند.‌ در میان باقی نفرات برتر، ۶۷