عبدالله نوری

عبدالله نوری: در چینش کابینه زنان و اهل سنت نباید نادیده گرفته شوند

زیتون– عبدالله نوری، نسبت به اخبار منتشر شده در مورد نحوی چینش کابینه، اظهار نگرانی کرد. او در دیدار با اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم‌پزشکی، ضمن تایید برخی محدودیت‌های حسن روحانی در

معیشت، مقدم بر آزادی

مدتی پیش برای ملاقاتی به دفتر یکی از احزاب اصلاح‌طلب رفته بودم. در زمان انتظار، کتابی که روی میز نزدیک کتابخانه قرار داشت، توجهم را جلب کرد. «شوکران اصلاح» را برداشتم و تورقی کردم… از آن روزها زمان زیادی گذشته