عبدالله رمضان زاده

لذت مقام

آقای فانی وزیر فعلی آموزش و پرورش را از سال ۵۶ می شناسم. ما دانش آموز بودیم و ایشان دانشجو. برای دانش آموزان جنوب شهر کلاس فوق‌العاده ریاضی گذاشته بودند و من هم شرکت میکردم. انصافا مسلط بودند. مذهبی بودند

رقم پاداش دولت در پایان کار دولت اصلاحات افشا شد

زیتون– عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات در مورد پاداش های دولت هشتم به اعضای آن گفت «روزهای آخر دولت هشتم بود. برخی پیشنهاد کردند رسم است که در پایان دولت ها پاداشی برای اعضای دولت در نظر میگیرند. خوب

عبدالله رمضان زاده: حضور احمدی‌نژاد در انتخابات امکان پاسخگویی او را فراهم می‌کند

زیتون– عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات، با اشاره به طرح موضوع یک‌دوره‌ای شدن دولت روحانی از سوی جریان‌های خاص تاکید کرد:« افراطیونی که هیچ گزینه‌ای برای عرضه به مردم ندارند، شروع به تبلیغات منفی در مورد تک‌دوره‌ای بودن دولت آقای