طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور

مخالفت مجلس با طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور

زیتون– نمایندگان مجلس دهم در جلسه علنی امروز به کلیات طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» رای نداد و این طرح به طور کلی از دستور خارج شد. یک فوریت این طرح در جلسه علنی ۲۷ تیرماه