بایگانی

۰۱ خرداد ۱۳۹۶

کاندیداهای ورود به خیابان بهشت

زمزمه‌ها درباره جانشین احتمالی قالی‌باف؛

  زیتون- نازنین نامدار: قطعی شدن پیروزی تمام اعضای لیست اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر تهران حالا به گمانه‌ها درباره انتخابات شهردار بعدی پایتخت دامن زده است. نام‌های متعددی در حال حاضر به عنوان کاندیداهای تصدی شهرداری مطرح می‌شود ولی ادامه…