صدور اعتبار نامه

صدور اعتبارنامه مینو خالقی در هاله ای از ابهام

زیتون- بر اساس خبری که امروز رئیس ستاد انتخابات کشور آن را اعلام کرد برای ۲۲۱ نفر از منتخبان مجلس دهم اعتبارنامه صادر و به اداره کل قوانین مجلس ارسال شده است.  از آنجایی که در دور اول انتخابات، ۲۲۲ نفر