شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان زنجان

????اعتراض شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان زنجان نسبت به ادامه حصر

زیتون– شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان زنجان در بیانیه‌ای به شرایط حصر رهبران جنبش سبز٬ اعتراض کردند. در این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ آمده است که مطالبه رفع حصر که نزدیک به هفت سال است در