شورایاری ها

۳ حکم جلب برای مدیران سراهای محله

زیتون- مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای شهر تهران از صدور سه حکم جلب برای مدیران سراهای محله خبر داد. طلایی امروز (سه شنبه) در جلسه شورای تهران

آخرین مطالب