شورآباد

حسن روحانی سرقت اسناد هسته‌ای را تأیید کرد

زیتون– حسن روحانی در آخرین روزهایی که عنوان «رییس جمهوری» را به خود اختصاص داده است تایید کرد که اسناد هسته‌ای ایران توسط اسرائیل به سرقت رفته بود. حسن روحانی٬ امروز٬ دوشنبه٬ گفت: «اسرار را اسرائیلی ها از کشور خارج