شهروندان دوتابعیتی

بازجویی مسافران در فرودگاه هنگام ورود به کشور

زیتون– به رغم اینکه مقامات دولت سیزدهم مدتهاست که شهروندان دو تابعیتی و یا مقیم دیگر کشورها را به بازگشت به ایران دعوت می‌کنند٬ وب‌سایت رویداد ۲۴ خبر از «بازجویی» شماری از مسافران ایرانی که عمدتا از اروپا وارد کشور