شهردر تهران

فیش حقوقی شهردار تهران هم اعلام شد

زیتون- محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، با پایه حقوق ۸۰۰ هزار تومان، ماهیانه ۱۳ ملیون و دویست هزار تومانه مزایا می گیرد تا جمع حقوق او به ۱۴ میلیون تومان برسد.  ابوالفضل قناعتی، یکی از اعضای هیئت رییسه شورای شهر، ضمن