شهرداری فومن

کارمند شهرداری فومن زن دستفروش را کتک زد

زیتون- انتشار فیلمی از برخورد فیزیکی یک مامور سدمعبر شهرداری فومن (در استان گیلان)‌ با یک زن دست‌فروش در شبکه‌های اجتماعی موجب واکنش شهردار این شهر شد. به گزارش سایت دیار میرزا، هوشنگ عباس‌قلی‌زاده، شهردار فومن ضمن «قانونی» توصیف کردن