شهدای جنبش سبز

دعوت مادر مصطفی کریم بیگی برای شرکت در مراسمی به مناسبت زادروز او

زیتون– مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگانجنبش سبز، از همراهان این جنبش دعوت کرد تا در مراسمی به مناسبت زادروز او شرکت کنند. به گزارش «زیتون» شهناز کریم بیگی در پستی در فیس بوک خود نوشت: نازنیمان اگر بود