شرکت شهربان

اخراج پنج معبربان خاطی در ارتباط با حادثه کارواش شهرک غرب

زیتون- مدیرعامل شرکت «شهربان» شهرداری تهران از اخراج «پنج معبربان خاطی» در ارتباط با حمله نیرو‌های شهرداری به کارواشی در شهرک غرب در منطقه دو تهران خبر داد. بهمن ماه امسال انتشار فیلمی از حمله مأموران شهرداری تهران با چماق، میله