بایگانی

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

حسن خمینی: پدرم مظلوم بود و حرف هاى ناگفته اش باقى ماند

زیتون- حسن خمینی، به مناسب روز پدر،  در صفحه شخصی اش در اینستاگرام نوشته ای را منتشر و در آن به مرگ پدر اشاره کرد. او در این پست نوشت «نمى دانم چرا همیشه احساس مى کنم پدرم مظلوم بود و ادامه…