سفیر فرانسه در ایران

ایران سفیر فرانسه در تهران را احضار کرد

زیتون– سفیر فرانسه در تهران تنها چند ساعت بعد از تقدیم رونوشت استوارنامه اش به محمدجواد ظریف و آغاز به کارش، به وزارت خارجه ایران احضار شد. به گزارش ایسنا فیلیپ تیبو، سفیر فرانسه در تهران، به دلیل توئیت‌های سفیر این