سفیر ایران در سازمان ملل

سفیر ایران در سازمان ملل: داعش ممکن است در خراسان اعلام موجودیت کند

زیتون– غلامحسین دهقانی٬ سفیر ایران در سازمان ملل پس از کشته شدن رهبر طالبان در افغانستان، نسبت به ظهور «داعش» در این کشور هشدار داد. بر اساس برخی گزارش ها ملااختر، رهبر طالبان، در راه بازگشت از ایران کشته شد؛