سفارت ژاپن

سفیر ژاپن در ایران بازداشت شده است

زیتون- سفارت ژاپن در تهران تایید کرد که سفیر ژاپن در ایران ۲۸ آوریل برای مدت کوتاهی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و بازجویی شد. خبرگزاری ژاپنی کیودو خبر داد که به گفته سفارت ژاپن، مقامات ژاپنی به دنبال بازداشت هیرویاسو