سفارت انگلیس

فرمانداری تهران: تجمع مقابل سفارت انگلیس تخلف است

زیتون– در پی انتشار فراخوانی برای تجمع مقابل سفارت انگلیس در تهران در روز دوشنبه، معاون سیاسی-امنیتی فرمانداری تهران گفت «مجوزی برای تجمع مقابل سفارت‌خانه‌‌ها، از جمله سفارت انگلستان در تهران» صادر نشده است. روز گذشته و پس از سخنان