بایگانی

۰۲ مهر ۱۳۹۵

هنوز آمران جنایت بر سر کار هستند

سعید بشیرتاش، فعال سیاسی

آیا عذرخواهى سعید مرتضوى توانسته افکار عمومى را راضى کند؟بگذارید قاطعانه جواب بدهم: به هیچ وجه.نخست آنکه هر عذرخواهى‌اى به معناى این نیست که از اجراى عدالت چشم پوشى شود. ضمن اینکه تنها زمانى می‌توان عذرخواهى را پذیرفت که دیگر ادامه…