سروش فرهادیان

محکومیت سروش فرهادیان به حبس

زیتون– سروش فرهادیان، روزنامه نگار٬ به یک سال زندان محکوم شد. این روزنامه نگار اصلاح طلب به اتهام تبلیغ علیه نظام درشعبه ۲٨ دادگاه انقلاب استان تهران به ریاست قاضی مقیسه به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. سعید میرمحمدی٬

محکومیت سروش فرهادیان، روزنامه‌‌نگار، به هفت ماه زندان

زیتون- سروش فرهادیان، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه روبه‌رو، با حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی استان مرکزی به هفت ماه زندان محکوم شد. فرماندهی سپاه روح‌الله شاکی فرهادیان در این پرونده بود. سعید میرمحمدی، وکیل فرهادیان، به تدبیرخبر گفت حکم