سردشت

فعالان کارگری: اگر گرسنگی و فقر نباشد، کسی سراغ کولبری نمی‌رود

زیتون- به دنبال مرگ چهار کول‌بر پس از وقوع بهمن در مرز سردشت، فرماندار این شهر گفت جان‌باختگان «به دنبال قاچاق» بودند، در حالی که یک فعال کارگری این مساله را«اتهام‌زنی» توصیف کرد. نهم بهمن ماه ریزش بهمن موجب مدفون