سخنگوی وزارت ارشاد

در قم هم کنسرت برگزار نخواد شد

زیتون- سخنگوی وزارت ارشاد امروز گفت که سیاست دولت روحانی عدم برگزاری کنسرت موسیقی در دو شهر قم و مشهد بوده و این سیاست تداوم خواهد داشت. حسین نوش‌آبادی به فارس گفت در دو شهر مشهد و قم در دولت‌های