بایگانی

۳۱ خرداد ۱۳۹۵

ایران این ادعا را آب در هاون کوبیدن خواند

وال استریت جورنال مدعی شد ایران در گذشته برنامه مخفی ساخت سلاح اتمی داشته است

زیتون– یک روزنامه آمریکایی مدعی شد دولت اوباما به این نتیجه رسیده است که ذرات کشف شده اورانیوم در پایگاه نظامی پارچین نشان از برنامه مخفی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای در گذشته داشته است. روزنامه «وال استریت جورنال» این گزارش ادامه…