ساعات کاری

قانون کاهش ساعت کاری زنان تصویب شد

زیتون- سخنگوی فراکسیون زنان مجلس خبر از آن داد که قانون کاهش ساعت کار زنان دارای شرایط خاص تصویب شد.  زهرا سعیدی مبارکه به خانه ملت گفت براساس این قانون، ساعت کار زنانی که «دارای فرزند زیر هفت سال، همسر