سازمان تعزیرات حکومتی

برخورد با آرایشگاه‌های غیرمجاز زنان از امروز آغاز می‌شود

زیتون– رییس سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد که طرح برخورد با آرایشگاه‌های غیرمجاز زنان از امروز (چهارشنبه) در تهران آغاز می‌شود و در سطح کشور ادامه خواهد داشت. مسئولیت اجرای «طرح ملی ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه‌های زنانه» با سازمان