سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

محمد سرافراز سازمان اطلاعات سپاه به دخالت در امور صدا و سیما متهم کرد

زیتون– محمد سرافراز، رییس سابق صدا و سیما، گفت که دلیل برخورد با نزدیکان و برکناری او از این سازمان به دلیل برنامه‌های او برای «مبارزه با فساد» در این سازمان بوده است. او همچنین گفته است که سازمان اطلاعات سپاه