زنداني رجايي شهر

ضرب و شتم سعید رضوی فقیه

زیتون- سعید رضوی فقیه، زندانی سیاسی محبوس در بند هفت زندان اوین، از سوی برخی متهمان پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. بر اساس خبری که «کلمه» منتشر کرد، اعتراض سعید رضوی فقیه به برخی